ספירות - Sephirot - Árvore da Vida

February 16, 2015

ישמע חכם ויוסף לקח ונבון תחבלות יקנה להבין משל ומליצה דברי חכמים וחידתם יראת יי ראשית דעת חכמה ומוסר אויליםבזו. משלי א ,ה-ז

“Para que o Sábio possa ouvir e ampliar seus conhecimentos e, os que já os têm, receber conselhos sábios; para perceber o sentido das alegorias e dos simbolismos, e decifrar os enigmas dos sábios.  O temor do Eterno é a base de todo conhecimento; os tolos desprezam tanto a sabedoria quanto a disciplina.” Provérbios I, 5-7

 

A tradição da Cabalá nos ensina quais trechos das Escrituras revelam os nomes das Sephirot – o conceito hebraico das dez emanações de D’us que formam a base da Criação. (KAPLAN, Arieh 1990)

 

יי בחכמה יסד ארצ כונן שמים בתבונה בדעתו תהומות נבקעו ושחקים ירעפו טל. משלי ג ,יט

“Com Sabedoria D’us estabeleceu a terra, com Entendimento a firmou nos céus e com seu Conhecimento as profundidades foram quebradas...” Provérbios III, 19-20

 

ואמלא אתו רוח אלהים בחכמה ובתבונה ובדעת ובכל מלאכה. שמות לי,ג

“Eu o enchi com o Espírito de Deus, com Sabedoria, com Entendimento e com Conhecimento” Êxodo XXI, 3

 

בחכמה יבנה בית ובתבונה יתכונן. משלי כד ,ג

“Pela Sabedoria se edifica uma casa, pelo Entendimento é estabelecida, e pelo Conhecimento suas câmaras recheadas com riquezas e preciosidades.” Provérbios XXIV, 3-4

לך יי הגדלה והגבורה והתפארת והנצח וההוד כי כל בשמים ובארץ לך יי הממלכה והמתנשא לכל לראש. דברי הימים א כט ,יא

“A Ti, Ó Eterno, pertencem a Grandeza, o Poder, a Glória, a Eternidade e a Majestade, e Tudo o que existe nos céus e na Terra; a Ti, Ó Eterno, pertence a realeza, e Tu és exalçado acima de tudo.” I Crônicas XXIX, 11

 

A Grandeza é tratada como Amor e Tudo como Fundação.  

 

“Todas estas fontes enumeram três qualidades: Sabedoria חכמה , Entendimento בינה   e Conhecimento דעת . Entretanto, o Conhecimento não é propriamente uma Sephirah mas, meramente o ponto de confluência entre a Sabedoria e o Entendimento.” (KAPLAN, Arieh 1990)

Please reload

Featured Posts

Keter -כתר - Coroa

February 4, 2015

1/2
Please reload

Recent Posts

May 1, 2019

May 1, 2019

May 1, 2019

April 28, 2017

April 9, 2017

March 22, 2017

March 22, 2017

March 22, 2017

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

© 2013 - Todos os direitos reservados.

​glauco.stephano@gmail.com